Trivsel og stress på jobbet

Tidligere har jeg vist ikke tænkt så meget over det, man da en af mine kolleger for nogle dage siden bemærkede, at det var noget usædvanligt, at ikke en eneste af medarbejderne i administrationen i den virksomhed, hvor jeg arbejder, nogensinde har været ramt af stress. Hendes bemærkning kom som en følge af, at der i medierne i disse år er meget snak om stressrelaterede sygdomme, men det har vi som nævnt ikke mærket noget til på vores arbejdsplads.

Det talte vi meget om den dag, min kollega kom med bemærkningen, og vi var i hvert fald enige om, at det overordnet må skyldes, at vi har en rigtig god trivsel på arbejdspladsen. For det er nemlig ikke sådan, at vi ikke har travle perioder, der nok kan få os til at føle os lidt overbebyrdede af og til, men vi har en god virksomhedskultur, hvor vi hjælper og støtter hinanden, når det brænder på.

Stresscoaching

Men helt overordnet må vi nok takke vores direktør for, at det er sådan. Han er en dejlig chef, der aldrig presser os medarbejdere, men tværtimod er indstillet på at gøre mest muligt for os. I samarbejdsudvalget har han for nogle få år siden taget problemet med stress op og tilbudt, at vi køber os til noget professionel stresscoaching for at forhindre, at nogen skal blive ramt af symptomer. Der var den gang enighed i udvalget om, at det kunne vi vende tilbage til, hvis der på et tidspunkt opstod problemer af den art.

Den slags problemer har vi imidlertid ikke oplevet endnu, for vi er vist alle i administrationen i stand til at håndtere situationen, når vi føler os presset af meget arbejde. Virksomheden har meget fokus på medarbejderudvikling, så vi har jævnligt forskellige kurser og mere kortvarige seancer, der har til formål at klæde os på til at klare hverdagen, uden at det skal gå ud over vores helbred.

Og selv om vi altså ikke har haft problemer i retning af, at nogle af kollegerne har følt sig syge af stress, så er vores direktør meget indstillet på, at det er bedre at forebygge den slags end at rydde op, efter at skaden er sket, så et par af de interne møder, vi har holdt om den slags emner, har handlet direkte om stressrådgivning med fokus på, hvordan vi opdager de første, spæde symptomer på, at noget usundt kan være på vej. Og i den forbindelse har vi også lært noget om, hvordan vi i samarbejder tackler arbejdssituationerne, hvis en kollega selv begynder at føle sig lige lovlig presset i forbindelse med en ekstraordinært travl periode.

Vi har derfor en forbindelse parat, hvis behovet skulle opstå – nemlig til erhvervscoach Niels Højer.

Forebyggelse

Noget kunne godt tyde på, at vores direktørs holdning om, at det er bedre at forebygge end at kurere, holder stik, for vi føler os som sagt alle sammen sunde og raske og holder meget af vores arbejde. Vi har indenfor de seneste to år også været involveret i et par workshops, hvor professionelle rådgivere bearbejdede realistiske arbejdssituationer, og det har helt sikkert gavnet vores modstandsdygtighed overfor stress.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *